Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca: Centrul Universitar Nord din Baia Mare

Experienţă profesională

Numele şi adresa angajatorului

UNIVERITATEA  TEHNICĂ  DIN CLUJ NAPOCA, CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE, Str. Dr. V. Babeş 62A, Baia Mare, cod poştal: 430081

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Învăţământ şi cercetare

Perioada

martie 2012 - prezent

Funcţia sau postul ocupat

Prof. univ. dr. ing. Directorul centrului de Cercetare în Inginerie şi Management Tehnologic

Activităţi şi responsabilităţi principale

Curs: Tehnologii de prelucrare prin aşchiere, Managementul Tehnologiei, Tribologia aşchierii.

 

Cercetare: Tribologia Aşchierii, Calitatea suprafeâelor,  Managementul Tehnologiei

 

 

Numele şi adresa angajatorului

UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE, Str. Dr. V. Babeş 62A, Baia Mare, cod poştal: 430081

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Învăţământ şi cercetare

Perioada

sept. 2011 – martie 2011

Funcţia sau postul ocupat

Prof. univ. dr. ing. Directorul centrului de Cercetare în Inginerie şi Management Tehnologic

Activităţi şi responsabilităţi principale

Curs: Tehnologii de prelucrare prin aşchiere, Managementul Tehnologiei, Tribologia aşchierii.

 

Cercetare: Tribologia Aşchierii, Calitatea suprafeâelor,  Managementul Tehnologiei

 

 

Numele şi adresa angajatorului

UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE, Str. Dr. V. Babeş 62A, Baia Mare, cod poştal: 430081

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Învăţământ şi cercetare

Perioada

martie 2008 – sept. 2011

Funcţia sau postul ocupat

Prof. univ. dr. ing., Director Departament Inginerie şi Management Tehnologic

Activităţi şi responsabilităţi principale

Curs: Tehnologii de prelucrare prin aşchiere, Managementul Tehnologiei, Tribologia aşchierii. Coordonare departament

 

Cercetare: Directorul centrului de Cercetare în Inginerie şi Management, înfiinţat prin Hotărârea Senatului Universităţii de Nord din Baia Mare, conform criteriilor HG551/2007-

 

 

Perioada

octombrie 2005 – martie 2008

Funcţia sau postul ocupat

Prof. univ. dr. ing., Şef Catedră Sisteme Industriale şi Management Tehnologic

Activităţi şi responsabilităţi principale

Curs: Tehnologia Construcţiei de Maşini, Managementul Tehnologiei, Tribologia aşchierii. Coordonare catedră

 

 

Perioada

mai 2004 – octombrie 2005

Funcţia sau postul ocupat

Prof. univ. dr. ing., Director al Centrului de Carieră şi Consiliere Profesională

Activităţi şi responsabilităţi principale

Curs: Tehnologia Construcţiei de Maşini, Managementul Tehnologiei, Tribologia aşchierii. Coordonare Centru de carieră şi Consiliere Profesională

 

 

Perioada

octombrie 2003 - mai 2004

Funcţia sau postul ocupat

Prof. univ. dr. ing.

Activităţi şi responsabilităţi principale

Curs: Tehnologia Construcţiei de Maşini, Managementul Cercetării Dezvoltării Produsului, Tehnologia Asamblării. Tehnologii de Fabricaţie şi Maşini Unelte pentru Roţi Dinţate

 

 

Numele şi adresa angajatorului

AISTEDA Bucureşti, Facultatea de Management Alba Iulia 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Învăţământ şi cercetare

 

 

Perioada

iunie 2000 - octombrie 2003   

Funcţia sau postul ocupat

Prof. univ. dr. ing., Decanul Facultăţii de Management

Activităţi şi responsabilităţi principale

Curs: Tehnologii industriale , Managementul afacerii ; Managementul Facultăţii.

 

 

Numele şi adresa angajatorului

UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE, Str. Dr. V. Babeş 62A, Baia Mare, cod poştal: 430081

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Învăţământ şi cercetare

Perioada

martie 2000- iunie 2000

Funcţia sau postul ocupat

Prof. univ. dr. ing., Secretar Ştiinţific al Facultăţii de Inginerie

Activităţi şi responsabilităţi principale

Curs: Tehnologia Construcţiei de Maşini, Tehnologii de Fabricaţie şi Maşini Unelte pentru Roţi Dinţate, Management, Tehnologia Asamblării, activităţile ştiinţifice ale facultăţii

 

 

Perioada

martie 1998- martie 2000

Funcţia sau postul ocupat

Conf. univ. dr. ing., Director al Centrului de Carieră şi Consiliere Profesională (perioada martie 1998-martie 2000)

Activităţi şi responsabilităţi principale

Curs: Tehnologia Construcţiei de Maşini, Tehnologii de Fabricaţie şi Maşini Unelte pentru Roţi Dinţate, Management, Tehnologia Asamblării, Coordonare Centru de Carieră şi Consiliere Profesională

 

 

Perioada

Octombrie 1995- martie 1998

Funcţia sau postul ocupat

Conf. univ. dr. ing.,

Activităţi şi responsabilităţi principale

Curs: Tehnologia Construcţiei de Maşini, Tehnologii de Fabricaţie şi Maşini Unelte pentru Roţi Dinţate, Management, Tehnologia Asamblării

 

 

Perioada

noiembrie 1993 – octombrie 1995

Funcţia sau postul ocupat

Şef lucrări, dr. ing.

Activităţi şi responsabilităţi principale

Curs: Tehnologia Construcţiei de Maşini, Tehnologii de Fabricaţie şi Maşini Unelte pentru Roţi Dinţate, Management, Tehnologia Asamblării

 

 

Perioada

octombrie 1990 – noiembrie 1993

Funcţia sau postul ocupat

Şef lucrări, ing.

Activităţi şi responsabilităţi principale

Curs: Tehnologia Construcţiei de Maşini, Tehnologii de Fabricaţie şi Maşini Unelte pentru Roţi Dinţate, Tehnologia Asamblării

 

 

Numele şi adresa angajatorului

ÎNTREPRINDEREA MECANICĂ DE MAŞINI ŞI UTILAJ MINIER DIN BAIA MARE, Str. V. Lucaciu 162

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Indusctria Constructoare de Maşini şi Echipamente

Perioada

1988 – octombrie 1990

Funcţia sau postul ocupat

Şef atelier de proiectare

Activităţi şi responsabilităţi principale

Proiectare constructiva şi tehnologică a transportoarelor cu bandă, fundamentarea proiectării transportoarelor cu bandă susţinute de cabluri tractoare. Coordonare proiectare. Organizare fabricaţie.

 

 

Perioada

1987 - 1988

Funcţia sau postul ocupat

Şef Serviciu Organizarea Producţiei şi a Muncii

Activităţi şi responsabilităţi principale

Studii privind modernizarea proceselor de producţie, implementarea celulelor flexibile de fabricaţie

 

 

Perioada

1986-1987

Funcţia sau postul ocupat

Şef secţie coordonator UT2

Activităţi şi responsabilităţi principale

organizarea secţiei pe criterii de flux tehnologic şi pe suprafeţe de producţie specializate, planificarea încărcării maşinilor unelte şi evidenţierea realizării producţiei cu calculatorul;

 

 

Perioada

1982-1986

Funcţia sau postul ocupat

Şef atelier de proiectare

Activităţi şi responsabilităţi principale

Aplicaţie de inginerie concurentă în proiectarea constructivă şi tehnologică;

 

 

Perioada

1980-1982

Funcţia sau postul ocupat

Şef Serviciu Plan-Dezvoltare

Activităţi şi responsabilităţi principale

Studii privind determinarea capacităţii întreprinderii pentru o structură de producţie dată, Studii privind dezvoltarea capacităţii tehnologice prin autodotare

 

 

Perioada

1979-1980

Funcţia sau postul ocupat

Coordonator grupă CTC la secţia Reductoare

Activităţi şi responsabilităţi principale

Organizarea unui sistem de control de calitate eficient; Implementarea sistemele de control activ în cadrul operaţiilor de rectificare a pieselor cilindrice;  

 

 

Perioada

1978-1979

Funcţia sau postul ocupat

Şef secţie coordonator UT 1

Activităţi şi responsabilităţi principale

Organizarea şi managementul unei secţii de producţie complet integrate;

 

 

Numele şi adresa angajatorului

INSTITUTUL DE CERCETĂRI MINIERE ŞI SUBSTANŢE NEMETALIFERE CLUJ NAPOCA

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Cercetare, proiectare

Perioada

1975-1977

Funcţia sau postul ocupat

Inginer proiectant, cercetător

Activităţi şi responsabilităţi principale

Proiectare de utilaje şi echipamente pentru industria miniera şi metalurgică; Studii şi cercetări în domeniul uzării utilajelor şi echipamentelor din domeniul exploatării substanţelor nemetalifere

 

 

Numele şi adresa angajatorului

ÎNTREPRINDEREA MECANICĂ DE MAŞINI ŞI UTILAJ MINIER DIN BAIA MARE, Str. Vasile Lucaciu 162.

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Industria Constructoare de Maşini şi Echipamente

Perioada

1972-1975

Funcţia sau postul ocupat

Inginer stagiar proiectant

Activităţi şi responsabilităţi principale

proiectarea constructivă a transportoarelor cu bandă de mare capacitate;

 

 

Bloguri proprii
Nerezonabilul profesor
Clepsidra cu gânduri
prof. dr. univ. Mircea Lobontiu © 2011 - 2022. Toate drepturile rezervate.     Grafica site: Henkel Monika. Programare: MegaBit Tech / SiteuriWeb.com