Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca: Centrul Universitar Nord din Baia Mare

Cărţi publicate

 1. Lobonţiu M., 1998, Bazele elaborării proceselor tehnologice de prelucrare prin aşchiere. Baia Mare: Editura Universităţii de Nord, (ISBN 973 98556-2-8) .
 2. Lobonţiu M., 1999, Tribosistemul de aşchiere sculă melc abraziv – roată dinţată. Baia Mare: Editura Universităţii de Nord, (ISBN 973-99135-1-2) .
 3. Abrudan, I., Lobonţiu, G., Lobonţiu, M., 2002, Organizarea sistemelor de producţie. Întreprinderea (capitolul 2). În: Abrudan, I., Cândea, D. (coord.) – Ingineria şi managementul sistemelor de producţie. Manual de Inginerie Economică; Cluj-Napoca: Editura Dacia, (ISBN 973-35-1588-4).
 4. Abrudan, I., Lobonţiu, G., Lobonţiu, M., 2003, IMM-urile şi managementul lor specific. Cluj-Napoca: Editura Dacia, (ISBN 973-35-1708-9).
 5. Pay, E., Tisan, V., Coteţiu, R., Năsui V., Lobonţiu, M., Ungureanu, N., Coteţiu, A., Butnar, L., Ungureanu, M., Ravai Naghy, S., 2004, Ghidul absolventului. Elaborarea şi susţinerea proiectelor de diplomă. Teste şi probleme pentru examenul de licenţă pentru specializările de inginerie mecanică şi industrială. Cluj-Napoca: Editura Risoprint, (ISBN 973-656-633-1).
 6. Nãsui, V.,Coteţiu, A., Coteţiu, R, Lobonţiu, M., Ungureanu, N., Toader, C..-Bazele cercetării experimentale a actuatorilor electromecanici. Editura NordTech. Baia Mare, 2006. -ISBN.-973-87237-1-X.
 7. Năsui, V., Pay, E., Coteţiu, R, Lobonţiu, M., Ungureanu, N., Alexandrescu, M., Tisan, V., Cotetiu, A., Ungureanu, M., Lobontiu, G., Ravai, N., Buckman, L.,Tisan, A. Cercetarea şi dezvoltarea liniatorilor electromecanici. Raport final. Editura NordTech. Baia Mare, 2006. -ISBN.-973-87237-5-2; -ISBN.978-973-87237-5-7.
 8. Lobonţiu, M., Big, R. Coteţiu R., Ungureanu N. – Inovarea –sursă de dezvoltare antreprenorială –INOVAREA TEHNOLOGICĂ. Editura Limes Cluj Napoca 2007 (cod CNCSIS 169). ISBN 978-973-726-299-8.
 9. Big, R., Lobonţiu, M., Coteţiu R., – Inovarea –sursă de dezvoltare antreprenorială – INOVAREA ÎN AFACERI. Editura Limes Cluj Napoca 2007 (cod CNCSIS 169). ISBN 978-973-726-298-1.
 10. Lobonţiu, M., Big, R., Lobonţiu, G., Coteţiu, R., Ungureanu, N. – Difuzia tehnologică. De la inovare la transferul şi difuzia tehnologiei (240 pag). Baia Mare: Editura Limes (cod CNCSIS 169), 2008 (ISBN 978-973-726-358-2).
 11. Big, R., Lobonţiu, M.,  – Difuzia tehnologică. Managementul proiectelor tehnologice (150) pag). Baia Mare: Editura Limes (cod CNCSIS 169), 2008 (ISBN 978-973-726-357-5).
Bloguri proprii
Nerezonabilul profesor
Clepsidra cu gânduri
prof. dr. univ. Mircea Lobontiu © 2011 - 2024. Toate drepturile rezervate.     Grafica site: Henkel Monika. Programare: MegaBit Tech / SiteuriWeb.com