Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca: Centrul Universitar Nord din Baia Mare

Contracte de cercetare

 1. Lobonţiu, M., Czeteni, Z., Gropeanu, O. ş.a., 1977, Studiul transportului intertrepte în cariere. Contract de Cercetare cu Ministerul Minelor, Institutul de Cercetări şi Proiectări Miniere pentru Substanţe Nemetalifere Cluj-Napoca, (lucrarea se află în arhiva I.C.P.M.S.N. Cluj-Napoca).
 2. Lobonţiu, M., Chiş, I., Roth, L., 1987, Utilizarea reductoarelor planetare de tip 1P2/13 - (1-001-0) din fabricaţia I.M.M.U.M. Baia Mare, la turaţii de intrare 3000 rot/min şi momente de ieşire Mn=4,9 daNm., Lucrare de cercetare, I.M.M.U.M. Baia Mare, (lucrare în arhiva I.M.M.U.M. - Baia Mare).
 3. Lobonţiu, M., Pay, E., Riszt, V., Şerbănescu M., 1987, Tehnologie de prelucrare a roţilor dinţate cu sculă melc-abraziv - temă de cercetare cu asimilare de tehnologie, I.M.M.U.M. Baia Mare - C.I.U.M.M.R. Timişoara. Plan tehnic, categoria Plan Departamental II, (lucrarea se află în arhiva I.M.M.U.M. Baia Mare).
 4. Lobonţiu, M., Sorescu, G., Marian, O., 1996,  Studiul şi analiza cinematică a reductorului AC-01-00, conform temei de proiectare anexate şi a schiţei de prezentare. Calculul momentelor pe fiecare treaptă a reductorului şi determinările preliminare pentru roţile dinţate: modul, număr de dinţi. Contract de cercetare nr. 1029/96, cu Societatea Comercială METAMAR S.A.Baia Mare.
 5. Lobonţiu, M., Könyves, Z., 1997, Soluţii informatice de prezentare multimedia a Societăţii Comerciale ANGRED S.A. Baia Mare. Contract cu ANGRED S.A. Baia Mare.
 6. Lobonţiu, M., Könyves, Z., 1997, Soluţii informatice de prezentare multimedia a Societăţii Comerciale AC HELCOR S.R.L. Baia Mare. Contract cu AC HELCOR S.R.L., Baia Mare.
 7. Lobonţiu, M., Mărginean, E. ş.a., 1997, Proiect privind informatizarea societăţii Comerciale SEMTEST S.A. Baia Mare. Contract cu SC SEMTEST S.A. Baia Mare.
 8. Lobonţiu, M., Lobonţiu, G., Könyves, Z. , 1997, Studiu de Organizare - Management a Societăţii Comerciale AC Helcor S.R.L. Baia Mare. Contract cu SC AC HELCOR S.R.L. Baia Mare.
 9. Lobonţiu, M., Chira, F., 1999,  Studiu şi elaborare suport de curs pe tema “Cum să-ţi cauţi un loc de muncă. CV, scrisoare de intenţie, interviul”. Susţinere curs şi seminar. Contract nr. 570/1999, cu Direcţia Generală de Muncă şi Protecţie Socială Maramureş.
 10. Lobonţiu, M., Lobonţiu, G. – STUDIU PRIVIND ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE CERCETARE PROIECTARE A ECHIPAMENTELOR DE TRATARE A APELOR UZATE ÎN SOCIETATEA COMERCIALĂ ADISS S.A. Contract 884/31.05.2006.
 11. Lobonţiu, M., Diciuc V., Activităţi de cercetare precompetitivă şi proiectare parametrică. Beneficiar TechnoCAD S.A Contract nr. 1771/11.10.2006.
 12. Lobonţiu, M., Lobonţiu G., Diciuc, V., CERCETARE PRECOMPETITIVĂ – PROIECTAREA VIRTUALĂ A ECHIPAMENTELOR DE TRATARE A APELOR. Beneficiar S.C. ADISS S.A. Contract nr. 251/13.02.2007.
 13. Lobonţiu, M., Lobonţiu G., STUDIU PRIVIND STRUCTURAREA PROIECTELOR DE FINANŢARE ÎN DOMENIUL CERCETĂRII ŞI TRANSFERULUI TEHNOLOGIC. Beneficiar SC Binnova S.A.. Contract nr. 713/03.05.2007.
 14. Lobonţiu, M., Diciuc,V., Miholca, M., Coasă, C. – Modelare 3D- pentru echipamente de tratare a apelor uzate, în vederea fabricării seriei zero. Beneficiar S.C. ADISS S.A. Contract nr. 1965/12.10.2007.
 15. Nasui, V., Lobontiu, M., Studiu privind necesitatea implementării unui sistem de cercetare în domeniul sistemelor de poziţionare robotizate. Contract nr. 1959/11.10.2007 şi 3649/12.10. 2007. Universitatea de Nord şi S.C. RAMIRA S.A. Baia Mare..
 16. Lobonţiu, G., Lobonţiu, M., STUDIU ŞI ANALIZA NEVOII DE PREGĂTIRE ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI ŞI SUSŢINERE CURSURI CU TEMA: COMUNICAREA ÎN ORGANIZAŢII ŞI ELEMENTE FUNDAMENTALE DE MANAGEMENT. Contract nr. 779/22.04.2008. Beneficiar S.C. ADISS S.A. Baia Mare.
 17. Lobonţiu, G., Lobonţiu, M.., Studiu şi analiza nevoii de pregătire în domeniul managementului şi susţinere cursuri cu tema: elemente fundamentale de management şi cultura organizaţiei. Baia Mare, Universitatea de Nord din Baia Mare, 2008. Contract nr. 780/22.04.2008. Beneficiar S.C. IMI S.A. Baia Mare.
 18. Năsui V., Lobontiu M., Medan N., Ravai N., 2008, Dezvoltarea tehnologică şi cercetare precompetitivă prin proiectare parametrică a componentelor pentru instalaţia de vidanjare.  S.  Contract 1309 / 13.06.2008. SC. ADISS.
 19. Lobonţiu M., Medan, N., Năsui,V. Lobonţiu, G.,Activităţi de cercetare competitivă şi precompetitivă în domeniul instalaţiilor de vidanjare..Termen: Durata contractului: 15.09. 2008-15 sept. 2009. Contract 2174/2.10.2008. Beneficiar S.C. ADISS S.A. Baia Mare.
 20. Lobonţiu G., Medan N., Lobonţiu, M., Activităţi de cercetare în domeniul managementului de produs şi al asimilării produselor din domeniul instalaţiilor de vidanjare, Contract nr. 2198/2.10.2009 - (încheiat cu S.C. ADISS S.A.).
Bloguri proprii
Nerezonabilul profesor
Clepsidra cu gânduri
prof. dr. univ. Mircea Lobontiu © 2011 - 2022. Toate drepturile rezervate.     Grafica site: Henkel Monika. Programare: MegaBit Tech / SiteuriWeb.com