Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca: Centrul Universitar Nord din Baia Mare

Lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe naţionale şi publicate în volumele conferinţelor

 1. Mara, E., Pay,E., Lobonţiu, M., 1985, Asupra unui dispozitiv hidraulic de vibronetezire. În: Lucrările Simpozionului Naţional de Roboţi Industriali, TITAN '85, Bucureşti, pag. 89-94.
 2. Mara, E., Pay, E., Barth, E., Lobonţiu, M., 1985, Metodă şi instalaţie pentru măsurarea vibropercuţiilor hidraulice. În: Lucrările Conferinţei de Vibraţii în Construcţia de Maşini, vol. I, Institutul Politehnic Traian Vuia, Timişoara, pag. 131-137.
 3. Lobonţiu, M.,  Mara, E., Pay, E., Roja, Al., 1986, Aspecte privind realizarea modelului experimental al unui sistem de vibronetezire. În: Lucrările Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice Progresele Cercetării Ştiinţifice Româneşti în Domeniul Maşinilor-Unelte, I.C.S.I.T.-TITAN, vol. I, Bucureşti, pag. 539-544.
 4. Lobonţiu, M., Molnar, I., Bârsan, Al., 1986, Aspecte privind construcţia unui sistem universal şi productiv de debitare a nervurilor triunghiulare. În: Lucrările Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice Progresele Cercetării Ştiinţifice Româneşti în Domeniul Maşinilor-Unelte, I.C.S.I.T.-TITAN, vol. I, Bucureşti, pag. 575-580.
 5. Pay, E., Lobonţiu, M., Mara, E., 1986, Aspecte privind corelaţia dintre uzarea pietrei abrazive şi eroarea de profil la rectificarea roţilor dinţate cu melc abraziv. În: Lucrările Schimbului de Experienţă cu tema Realizări şi perspective în proiectarea, execuţia şi controlul angrenajelor vol. I, I.P.Craiova,. pag. 211-223.
 6. Lobonţiu, M., Máthé, J., Pay, E., Man, O., 1987, Aspecte tehnologice privind execuţia reductoarelor planetare cu sateliţi dubli, Sesiunea de Comunicării ştiinţifice Maşini Unelte şi Sisteme Flexibile de Prelucrare - TITAN '87, Bucureşti, pag. 393-400.
 7. Lobonţiu, M., Pay, E., Moldovan, Al., 1987, Reductoare cu bolţuri. Considerente cinematice şi de randament, În: Lucrările celui de-al VII-lea Simpozion Naţional de Roboţi Industriali şi Mecanisme Spaţiale-MERO '87, vol. IV, Bucureşti, pag. 253-262.
 8. Pay, E., Man, O., Vijdeluc, M., Lobonţiu, M., 1987, Asupra fiabilităţii troliilor de mină. The 5-th Conference on Friction, Lubrication and Wear, „TRIBOTEHNICA '87”, vol. I, Bucureşti, pag. 309-317.
 9. Pay, E., Man, O., Vijdeluc, M., Lobonţiu, M., 1987, Asupra fiabilităţii troliilor de mină. În: The 5-th Conference on Friction, Lubrication and Wear, „TRIBOTEHNICA '87”, vol. I, Bucureşti, pag. 309-317.
 10. Pay, E., Lobonţiu, M., Tatar, E., 1988, Aspecte constructive privind reductoarele cu bolţuri, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice, I.P.Iaşi, pag. 362-365.
 11. Lobonţiu, M., Pay, E., 1990, Consideraţii asupra interpretării diagramelor de măsurare a formei profilului dinţilor, Buletinul ştiinţific, seria C, vol. IV, Universitatea, Baia Mare, pag. 67-73.
 12. Lobonţiu, M., Pay, E., 1990, Influenţa rodajului în gol şi în sarcină asupra preciziei roţilor dinţate, Buletinul ştiinţific, seria C, vol. IV, Universitatea, Baia Mare, pag. 49-56.
 13. Pay, E., Lobonţiu, M., 1990,  Angrenaje interioare cu bolţuri. Câteva considerente despre randament, în: Lucrările celei de-a 6-a Conferinţe a Specialiştilor în Frecare, Ungere, Uzare, “Tribotehnica '90”, Cluj Napoca, pag. 205-210.
 14. Lobonţiu, M., Pay, E., 1991, Contribuţii asupra procesului de uzare a sculei în tribosistemul sculă melc abraziv - roată dinţată cilindrică. În Lucrările Sesiunii de Comunicări ştiinţifice MTM '91, vol. II, Cugir, pag. 144-149.
 15. Lobonţiu, M., Pay, E., 1991, Cupla complexă de aşchiere, în: Lucrările Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice prilejuite de împlinirea a 30 de ani de învăţământ superior în Baia Mare, Buletin Ştiinţific, seria C, volumul V, Fascicola Organe de maşini, Tribologie, Universitatea Baia Mare, pag. 29-34.
 16. Lobonţiu, M., Pay, E., 1991, Tribosistemul sculă melc abraziv-roată dinţată cilindrică. În: Lucrările Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice prilejuite de împlinirea a 30 de ani de învăţământ superior în Baia Mare. Buletin Ştiinţific, seria C, volumul V, Fascicola Organe de maşini, Tribologie, Universitatea Baia Mare, pag. 19-28.
 17. Lobonţiu, M., Mathe, J., Pop, I. 1991, Tehnologie de execuţie a sateliţilor dubli din componenţa reductoarelor planetare, în: Lucrările Sesiunii de Comunicări ştiinţifice prilejuite de împlinirea a 30 de ani de învăţămînt superior în Baia Mare, Buletin  ştiinţific, seria C, volumul V, Fascicola T.C.M., Universitatea Baia Mare, pag. 119-127.
 18. Pay, E., Lobonţiu, M., Cioban, H., Sziklai, V., Remeţan, V., Pay, G., 1991, Contribuţii la realizarea melcului butoi, în: Lucrările celei de-a VIII‑a Conferinţe Naţionale de Maşini Unelte, Bucureşti, pag. 445-450.
 19. Pay, E., Lobonţiu, M., Man, O., 1991, Recherches dans les domaine de l’engrenage realisées á Baia Mare, în: Lucrările Sesiunii de Comunicări ştiinţifice prilejuite de împlinirea a 30 de ani de învăţămînt superior în Baia Mare, Buletin ştiinţific, seria C, volumul V, Fascicola Organe de maşini, Tribologie, Universitatea Baia Mare, pag. 108-115.
 20. Lobonţiu, M., Pay, E., Maier, D., 1992, Aspecte energetice la rectificarea roţilor dinţate cu scula melc-abraziv, în Lucrările Sesiunii de Comunicări ştiinţifice, Universitatea din Piteşti, pag. 121-126.
 21. Lobonţiu, M., Pay, E., Maier, D., 1992, Câteva consideraţii asupra tribosistemului de aşchiere sculă melc abraziv - roată dinţată cilindrică, în: Lucrările Sesiunii de Comunicări ştiinţifice Concepţie, Tehnologie şi Management în Construcţii de Maşini, Iaşi, pag. 19 -24.
 22. Pay, E., Cioban, H., Lobonţiu, M., Pay, G., 1992, Câteva consideraţii asupra angrenajelor melcate elipsoidale, (About the Ellipsoidal Worm Gears), în: Lucrările Sesiunii de Comunicări ştiinţifice Concepţie, Tehnologie şi Management în Construcţii de Maşini, Iaşi, pag. 123 -130.
 23. Pay, E., Pay, G., Lobonţiu, M., Cioban, H., 1992, Contribuţii privind modelarea matematică a angrenajelor melcate interioare (Contributions to the Mathematical Modelling of the Internal Worm Gear), în Lucrările Sesiunii Stiinţifice Jubiliare, Universitatea Piteşti, pag. 20-25.
 24. Pay, G., Cioban, H., Lobonţiu, M., 1992, Modelarea matematică a generării angrenajelor melcate interioare (The Mathematical Modelling of Internal Worm Gear), în: Lucrările Conferinţei MTM '92, Timişoara, pag. 291-296.
 25. Lobonţiu,  M., Butnar, L., Maier, D., 1993, Consideraţii privind extinderea domeniului de utilizare a reductoarelor planetare tip IP 2/3 - (1-001-0), în: Buletin Stiinţific, Seria C, Volumul VII, Fascicola Organe de Maşini, Tribologie, Construcţii de Maşini, Universitatea Baia Mare, pag. 121-127.
 26. Lobonţiu, M., Maier, D., Cosma, M., Butnar, L., 1993, Consideraţii teoretice asupra fenomenului de tranziţie în uzarea abrazivă, în: Buletin Stiinţific, Seria C, Volumul VII, Fascicola Organe de Maşini, Tribologie, Construcţii de Maşini, Universitatea Baia Mare, pag. 113-120.
 27. Pay, E., Lobonţiu, M., ş.a., 1993, Asupra unui model matematic în fizica procesului de aşchiere şi uzare a sculei la rectificarea roţilor dinţate, în: Buletinul Ştiinţific al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, Seria Construcţii de Maşini (supliment), 1993, pag. 65-69.
 28. Pay, E., Cioban, H., Lobonţiu, M., Pay, G., 1993,  Asupra tehnologiei de execuţie a melcului butoi, în: Buletin Stiinţific, Seria C, Volumul VII, Fascicola Organe de Maşini, Tribologie, Construcţii de Maşini, Universitatea Baia Mare, pag. 60-64.
 29. Lobonţiu, M., 1995, Concept Guerrilla Marketing pentru METAMAR S.A., în lucrările Colocviului Ştiinţific “METAMAR ’95 “. Baia Mare, pag. 14-17.
 30. Lobonţiu, M., Lobonţiu, G., 2000, Comunicarea – factor fundamental în dezvoltarea regională. Seminarul de Dezvoltare Regională Durabilă, Fundaţia Universitară AISTEDA Alba Iulia, pag. 8-14.
 31. Lobonţiu, M., Lobonţiu, G., Paştiu, C., 2000, Concepte privind abordarea strategiei de dezvoltare regională ca suport al dezvoltării economice naţionale, în: Comunicările Conferinţei Naţionale de Cibernetică, Ediţia a IX-a Bucureşti, , ISBN 973-85118-6-0. pag 63-69.
 32. Lobonţiu, M., Lobonţiu, G., 2001, Învăţământul în raport cu problematica de management pe piaţa reală. Simpozionul Ştiinţific Jubiliar organizat cu ocazia împlinirii unui deceniu de învăţământ uni versitar la Alba Iulia, în: Annales Universitatis Apulensis, Series Oeconomica 3, vol. 2, Literae Perennes; Alba Iulia, Universitatea 1 Decembrie 1918, ISBN 1454-9409, pag. 19-24.
 33. Lobonţiu, M., Lobonţiu, G., 2001, Management strategic în întreprinderile micro şi mici, Conferinţa de Comunicări Ştiinţifice „Mirabila Sămânţă”, Alba Iulia: Academia Informatizată pentru Ştiinţe Tehnice, Economice, de Drept şi Administraţie Ion I. C. Brătianu, Centrul Universitar Alba Iulia, în Volumul Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice a Cadrelor Didactice, Secţiunea C, Sisteme Manageriale, Alba Iulia, ISBN 973-8408-113, pag. 3-8,
 34. Lobonţiu, G., Lobonţiu, M., 2001, Dificultăţi în activitatea microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici, Simpozionul Ştiinţific Omagial organizat cu ocazia împlinirii a 40 ani de învăţământ superior în Baia Mare şi a unui deceniu de la înfiinţarea Universităţii de Nord, în: Buletin Ştiinţific Seria C, vol. XV, Fascicola Mecanică, Tribologie, Tehnologia Construcţiilor de Maşini, partea a 3-a; Universitatea de Nord Baia Mare, ISBN 1224-3264, pag. 471-478,
 35. Lobonţiu, G., Lobonţiu, M., 2001, Microîntreprinderea şi întreprinderea mică: o provocare pentru studiu şi analiză. Simpozionul Ştiinţific Jubiliar organizat cu ocazia împlinirii unui deceniu de învăţământ universitar la Alba Iulia, în: Annales Universitatis Apulensis, Series Oeconomica 3, vol. 2, Literae Perennes; Alba Iulia, Universitatea 1 Decembrie 1918, ISBN 1454-9409, pag. 13-18
 36. Lobonţiu, G., Lobonţiu, M., 2002, Câteva aspecte privind practicile de MRU în cadrul afacerilor mici, Conferinţa Jubiliară de Comunicări Ştiinţifice „Mirabila Sămânţă”, Alba Iulia: Academia Informatizată pentru Ştiinţe Tehnice, Economice, de Drept şi Administraţie Ion I. C. Brătianu, Centrul Universitar Alba Iulia, în: Volumul Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice a Cadrelor Didactice, Secţiunea D, Sisteme Manageriale, Alba Iulia, ISBN 973-8408-12-1, pag. 69-73.
 37. Lobonţiu, M., Hăşmăşan, M., 2004, Câteva aspecte privind managementul datelor de produs (Product Data Management). Conferinţa Naţională cu Participare Internaţională NORDTECH 2004. În: Buletin ştiinţific. Management Tehnologic. Universitatea de Nord din Baia Mare, ISSN 1584 – 7306, pag. 95-100.
 38. Lobonţiu, M., 2004, Teoria tehnologiei – concepte. Conferinţa Naţională cu Participare Internaţională NORDTECH 2004. În: Buletin ştiinţific. Management Tehnologic. Universitatea de Nord din Baia Mare, ISSN 1584 – 7306, pag. 89-94.
 39. Ravai-Nagy, S., Lobonţiu, M., 2004, Tendinţe moderne în tehnologia aşchierii metalelor. Conferinţa Naţională cu Participare Internaţională NORDTECH 2004. În: Buletin ştiinţific. Management Tehnologic. Universitatea de Nord din Baia Mare, ISSN 1584 – 7306, pag. 137-142.
 40. Lobonţiu, M.,  Lobonţiu, G., 2005 Managementul tehnologic, funcţiile managementului şi funcţiunile firmei,  Buletin Stiinţific.Management Tehnologic, Universitatea de Nord din Baia Mare, ISSN 1584-7306, pag.89-95.
 41. Lobonţiu, M., Big., R., 2005 Concepte privind abordarea unei strategii de dezvoltare a Judeţului Maramureş. Creşterea competitivităţii,  Buletin Stiinţific.Management Tehnologic, Universitatea de Nord din Baia Mare, ISSN 1584-7306, pag. 96-102.
 42. Lobonţiu, G.,  Lobonţiu, M., 2005, Despre difuzia tehnologiei în IMM-uri,  Buletin Stiinţific.Management Tehnologic, Universitatea de Nord din Baia Mare, ISSN 1584-7306,  pag. 80-88.
Bloguri proprii
Nerezonabilul profesor
Clepsidra cu gânduri
prof. dr. univ. Mircea Lobontiu © 2011 - 2024. Toate drepturile rezervate.     Grafica site: Henkel Monika. Programare: MegaBit Tech / SiteuriWeb.com