Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca: Centrul Universitar Nord din Baia Mare

Lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe naţionale şi internaţionale fără a fi publicate în volume

 1. Lobonţiu, M., 1977, Inventica - ştiinţă necesară activităţii de cercetare, proiectare, Sesiunea de comunicări tehnico-ştiinţifice a tineretului, Cluj Napoca.
 2. Lobonţiu, M., 1984, Câteva elemente noţionale de inventică, Expunere la Sesiunea judeţeană de referate şi comunicări tehnico - ştiinţifice, Baia Mare.
 3. Lobonţiu, M., 1998, Metode moderne de tezaurizare a culturii populare române, Sesiunea de comunicări ASTRA ROMÂNĂ, Baia Mare.
 4. Lobonţiu, M., Coteţiu, R., Butnar, L., Todoran, D., 1999, Recycling şi ameliorarea mediului – oportunitate de dezvoltare locală, în: lucrările Simpozionului Dezvoltarea Locală prin Iniţiativă şi Comunicare, Baia Mare.
 5. Lobonţiu, M., Könyves, Z., 1998, Municipiul Baia Mare. Program informatic de prezentare multimedia a municipiului Baia Mare, Sesiunea de comunicări ASTRA ROMÂNĂ, Baia Mare.
 6. Man, O., Lobonţiu, M., 1981, Asupra erorilor de profil la roţile dinţate, Sesiunea Ştiinţifică, Intitutul de Învăţământ Superior din Baia Mare.
 7. Man, O., Lobonţiu, M., 1982, Consideraţii privind prelucrarea roţilor dinţate cu piatră melc. Sesiunea Ştiinţifică, Intitutul de Învăţământ Superior din Baia Mare.
 8. Man, O., Lobonţiu, M., Şerbănescu, M., 1983, Câteva consideraţii privind tehnologia rectificării roţilor dinţate, Sesiunea de referate, schimb de experienţă, I.M.M.U.M. Baia Mare.
 9. Roja, Al., Lobonţiu, M., 1984, Utilizarea vibratoarelor hidraulice la alimentatoarele vibrante, Sesiunea judeţeană de referate şi comunicări tehnico - ştiinţifice, Baia Mare.
 10. Todoran, D., Lobonţiu, M., 1998, Recycling und productionsprozesen. Nemzetkozi Karbantartasi Konferencian, Nyiregyhaza, Hungary.
 11. Ionuţă, N., Molnar, I., Lobonţiu, M., Dicső, Şt., 1985, Maşină pentru echilibrări dinamice, Simpozionul judeţean tehnico-ştiinţific pentru tineret, Baia Mare.
 12. Pay, E., Cioban, H., Lobonţiu, M., Pay, G., 1993, Asupra tehnologiei de execuţie a melcului butoi. International Conference CAD/CAM 93, Universitatea Politehnica Bucureşti.
 13. Pay, E., Ciobanu, H., Lobonţiu, M., Pay, G., 1992, A hordócsiga csigakerék megmunkálása klasszikus szerszámgépeken, (The Manufacture of the Worm Gear and Internal Wheel Gear on Classical Machine Tools). XII-ik Szerszámgép Konferencia, Budapest,.
 14. Pay, E., Mara, E., Lobonţiu, M., Pay, G., 1993, Nagybányán megvalósított rezgőberendezések (Hydraulic Vibration Devices Manufactured in Baia Mare). IX‑ik Pneu Hidro '93, Miskolc, Hungary.
 15. Pay, E., Pay, G. Cioban, H. Lobonţiu, M., 1994, Study Regarding the Internal Worm Gearings. Conferinţa Internaţională de “Fiabilitate şi Rezistenţă în Construcţia Instalaţiilor Petroliere”, Ivanofrankovsk, Ukraina,
 16. Roja, Al., Molnar, I., Lobonţiu, M., 1985, Pistol de pulverizare radială, Simpozionul judeţean tehnico-ştiinţific pentru tineret, Baia Mare.
Bloguri proprii
Nerezonabilul profesor
Clepsidra cu gânduri
prof. dr. univ. Mircea Lobontiu © 2011 - 2024. Toate drepturile rezervate.     Grafica site: Henkel Monika. Programare: MegaBit Tech / SiteuriWeb.com