Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca: Centrul Universitar Nord din Baia Mare

Granturi de cercetare

  1. Pay, E., Man, O., Tisan, V., Lobonţiu, M., ş.a., 1991, Finisarea roţilor dinţate cu scule diamantate. Faza: Fundamentarea teoretică a operaţiei de finisare a danturii cu scule diamantate. Contract de Cercetare cu Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei nr. 2168/91, (98 pagini).
  2. Pay, E., Lobonţiu, M. ş.a., 1992, Cercetări teoretice şi experimentale privind corelaţia între precizie şi factorii tribologici la finisarea roţilor dinţate. Faza 1: Stadiul actual al corelaţiei între precizie şi factorii tribologici la finisarea roţilor dinţate. Contract de Cercetare cu Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei nr. 2578/92, (188 pagini).
  3. Pay, E., Lobonţiu, M. ş.a., 1992, Cercetări teoretice şi experimentale privind corelaţia între precizie şi factorii tribologici la finisarea roţilor dinţate. Faza a 2-a: Experimente privind evoluţia preciziei în raport cu uzarea sculei. Prelucrarea datelor şi interpretarea rezultatelor. Contract de Cercetare cu Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei nr. 2578/92, (47 pagini).
  4. Pay, E., Lobonţiu, M. ş.a., 1993, Cercetări teoretice şi experimentale privind corelaţia între precizie şi factorii tribologici la finisarea roţilor dinţate. Aspecte teoretice şi experimentale privind compensarea uzurii sculei melc abraziv cât şi probleme energetice în procesul de finisare a roţilor dinţate. Contract de Cercetare cu Ministerul Învăţământului nr. 1092/B /1993, Tema B6.1, (57 pagini).
  5. Pay, E., Lobonţiu, M. ş.a., 1994, Cercetări teoretice şi experimentale privind corelaţia între precizie şi factorii tribologici la finisarea roţilor dinţate. Aspecte experimentale privind determinarea uzurii spaţiale a sculei, la rectificarea roţilor dinţate cu sculă melc abraziv. Contract de cercetare cu Ministerul Învăţământului nr. 3014/94, Tema A6, (39 pagini).
  6. Pay, E., Lobonţiu, M. ş.a., 1995, Cercetări teoretice şi experimentale privind corelaţia între precizie şi factorii tribologici la finisarea roţilor dinţate. Cercetări experimentale asupra formelor de uzură şi măsurarea uzurii sculei melc abraziv. Sinteza tribosistemului şi proiectarea standului de încercări. Contract de cercetare cu Ministerul Învăţământului nr. 4014/95 (59 pagini).
  7. Pay, E., Lobonţiu, M. ş.a., 1995, Cercetări teoretice şi experimentale privind corelaţia între precizie şi factorii tribologici la finisarea roţilor dinţate. Aspecte tehnologice şi energetice în procesul de rectificare a roţilor dinţate cu sculă melc abraziv. Contract de cercetare cu Ministerul Învăţământului nr. 5014/95 (44 pagini).
  8. Năsui, V., Pay, E., Peter, D.C., Micu E., Cotetiu, R., Tisan V., Ungureanu, N., Lobonţiu, M., Cioban H., Butnar L., Lobonţiu G., Alexandrescu, M., Ravai Nagy, S., Tisan, A., Dezvoltarea unor module de translatie de tip actuatori liniari electromecanici cu aplicatie la sistemele flexibile inteligentă de fabricaţie şi ecotehnologii.tip A, cod 707, Contract 33343/29.06.2004. Derulat in 2004-2005.
  9. Nasui, V. Ispas, C., Gheonea, A., Pay, E., Peter, D.C., Cotetiu, R., Lobontiu, M., Tisan, V.,Ungureranu, N., Cioban, H,. Butnar, L., Ungureanu, N., Banică, M.,  Lobonţiu, G., Buchman, A., Tisan, A., Alexandrescu, M., Ravay Nagy, S., Diciuc, V. - Grant tip A; Contract de cercetare nr 33343/29.06.2004, Ordin MEC nr. 3976/10.06.2004, Dezvoltarea unor actuatori liniari electromecanici pentru sistemele flexibile inteligente de fabricaţie si ecotehnologii. Derulat în 2006
Bloguri proprii
Nerezonabilul profesor
Clepsidra cu gânduri
prof. dr. univ. Mircea Lobontiu © 2011 - 2024. Toate drepturile rezervate.     Grafica site: Henkel Monika. Programare: MegaBit Tech / SiteuriWeb.com