Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca: Centrul Universitar Nord din Baia Mare

Proiecte cu finanţare nerambursabilă

  1. Centru de Sprijinire Tehnologică CAD/CAM”- TechnoCAD. Proiect înaintat de Fundaţia CDIMM Maramureş către Fundaţia FIMAN Bucureşti, Programul Phare FIDEL. 1997(valoare proiect: 200.000 EUR; implementat în 1998; www.technocad.ro)
  2. Centru de training în probleme de mediere şi consultanţă pe piaţa muncii pentru personalul din administraţia publică . Proiect înaintat de Direcţia Judeţeană de Muncă şi Protecţie Socială Maramureş către Fundaţia pentru o Societate Deschisă Cluj Napoca, Programul “Îmbunătăţirea performanţelor în administraţia publică”
  3. “ECDL for everyone” – proiect “Grundtvig” pentru AISTEDA Alba Iulia; 2001÷2002;
  4. PROMOVAREA CAPITALULUI UMAN LA PHEONIX ROMÂNIA CAREI – (50.000 EUR), Pheonix Romania S.A. Carei – aplicant, UNBM – partener; - Prof. dr. ing. Mircea Lobonţiu, Conf. dr. ing. Horia Cioban. Programul Phare 2004, Coeziune Economică şi Socială, Dezvoltarea Resursei Umane – Promovarea Capitalului Uman – Linia de buget Phare/2003/005-551.05.03.02., derulat.
  5. Proiectul EMI 2007 – INOVAREA SURSĂ DE DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ. (52.000EUR). Aplicant – Fundaţia CDIMM Maramureş, UNBM-partener, Programul Phare – Coeziune Economică şi Socială 2004 – Dezvoltarea Resursei Umane, prof. dr. ing. Mircea Lobonţiu - asistent manager de proiect.
  6. Proiectul EDT– 2008 . EDUCAŢIA MANAGERIALĂ ŞI DIFIZIA TEHNOLOGICĂ – O ŞANSĂ PENTRU CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII FIRMELOR ROMÂNEŞTI (78.000 EUR) – Fundaţia CDIMM Maramureş – aplicant, UNBM Partener, Programul Phare 2004, Coeziune Economică şi Socială, Dezvoltarea Resursei Umane – Promovarea Capitalului Uman, prof. dr. ing. Mircea Lobonţiu - asistent manager de proiect.
Bloguri proprii
Nerezonabilul profesor
Clepsidra cu gânduri
prof. dr. univ. Mircea Lobontiu © 2011 - 2024. Toate drepturile rezervate.     Grafica site: Henkel Monika. Programare: MegaBit Tech / SiteuriWeb.com