Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca: Centrul Universitar Nord din Baia Mare

Lucrări publicate (sinteză)

 • 11 cărţi în edituri;
 • 7 manuale şi cursuri cu caracter didactic şi ştiinţific;
 • 20 articole publicate în reviste ţi publicaţii de specialitate şi volume ale unor edituri de prestigiu;
 • 45 lucrări ştiinţifice prezentate şi publicate cu ocazia sesiunilor de comunicări ştiinţifice internaţionale;
 • 44lucrări ştiinţifice prezentate şi publicate cu ocazia sesiunilor de comunicări ştiinţifice naţionale
 • 16 comunicări ştiinţifice prezentate cu ocazia sesiunilor de comunicări ştiinţifice (din care 4 prezentate în străinătate)
 • 7 invenţii şi 4 inovaţii
 • 29 contracte de cercetare şi studii, din care 9 cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării la nivel de grant.
 • Coautor : 1 proiect Phare, 1 proiect Open Society Foundation, 1 proiect Grundtvig..
 • Lector în două proiecte Phare – Coeziune Economică şi Socială;
 • Asistent manager la Proiectul EMI 2007 – Inovarea sursă de dezvoltare antreprenorială. Programul Phare – Coeziune Economică şi Socială 2004 – Dezvoltarea Resursei Umane – 2007.
 • Asistent manager la Proiectul EDT 2008 - Educaţia managerială şi difuzia tehnologică – o şansă pentru creşterea competitivităţii firmelor româneşti, Programul Phare 2004, Coeziune Economică şi Socială, Dezvoltarea Resursei Umane – Promovarea Capitalului Uman, 2008.
 • Asistent manager la proiectul Creşterea capacităţii de management instituţional pentru activitatea de CD&I în domeniul Ingineriei şi Managementului Tehnologic. POS CCE - AXA II, Operaţiunea 2.2.4., ID nr. 757.

Lista lucrărilor reprezentative

Lucrări ştiinţifice publicate în reviste şi publicaţii de specialitate

 1. Lobonţiu, M., Diciuc, V., 2006, Aspects Regarding Virtual Manufacturing for Flexible Cells Production. The International Conference of the Carpathian Euro-region Specialists in Industrial Systems, 6th  edition. În: Buletinul Ştiinţific, Seria C., vol. XX, Baia  Mare, I.S.S.N. 1224-3264, ISBN 973-87237-4-4; 978-973-87327-4-0, cod CNCSIS 610, pag. 237–242. (Revistă categoria B)
 2. Lobonţiu, M., 2006, Theory of Technology – a New Perspective. Revista de Management şi Inginerie Economică, nr. 2/2006, ISSN 1583-624X, cod CNCSIS 79, pag. 233-238. (Revistă categoria B+).(Indexed in ULRICH’S Periodicals Directory, Indexed in EBSCO Business Source(r) Complete database, Index Copernicus).
 3. Lobonţiu, M., Lobonţiu, G., 2006, Managementul şi tehnologia. Câteva aspecte paradigmice. Buletin Ştiinţific „Management Tehnologic”, Anul III, Nr. 1, ISSN 1584-7306, cod CNCSIS 685, pag. 59-62. (Revistă categoria C)
 4. Lobonţiu, M., Stetz, Şt., 2006, Managementul sistemelor tehnologice de epurare a apelor uzate. Buletin Ştiinţific „Management Tehnologic”, Anul III, Nr. 1, ISSN 1584-7306, cod CNCSIS 685, pag. 69-74. (Revistă categoria C)
 5. Lobonţiu, G., Lobonţiu, M., 2006, Managing Growth of Small Firms. Buletin Ştiinţific „Management Tehnologic”, Anul III, Nr. 1, ISSN 1584-7306, cod CNCSIS 685, pag. 53-58. (Revistă categoria C)
 6. Lobonţiu, G., Lobonţiu, M., 2007, Methods for Bussines Researching. Scientific Bulletin, serie C, fascicle Mechanics, Tribology, Machine Manufacturing Technology, Volume XXI, 2007, International Multidisciplinary Conference, ISSN-1224-3264, cod CNCSIS 610, pag. 413-421, (Revistă Categoria B+).
 7. Lobonţiu, M., 2007, Câteva aspecte privind modelele de abordare ale dezvoltării tehnologiei. Buletin Ştiinţific „Management Tehnologic”, Anul III, Nr. 1, ISSN 1584-7306, cod CNCSIS 685, pag. 53-58. (Revistă categoria C)
 8. Lobonţiu, M., Petrovan, A., 2009, The ADISS Method for Developing a Family of Equipments. Proceedings of the International Conference “New Technologies In Manufacturing – NewTech 2009”; The Annals of “Dunărea de Jos” University of Galaţi, Fascicle V, year XXVII (XXXII), cod CNCSIS 81, ISSN 1221–4566, pag.371-376, (Revistă Categoria B+).
 9. Lobonţiu, M., 2009, O schiţă a viitorului global./Mapping the Global Future. (Recenzie). Revista de Management şi Inginerie Economică, nr. 2/2006, ISSN 1583-624X, cod CNCSIS 79, pag. 231-234. (Revistă categoria B+).(Indexed in ULRICH’S Periodicals Directory, Indexed in EBSCO Business Source(r) Complete database, Index Copernicus).

Lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale cu comitet de program şi publicate în volumele conferinţelor

 1. Izvercianu,M., Lobonţiu, M., Ţuţurea, M., Abrudan, I., Mărăscu-Klein, Vl., 2005, Sustainable Companies. International Conference on Economic Engineering and Manufacturing System, ISBN 973-635-592-6, Brasov, Romania, 20-21 October 2005.
 2. Lobonţiu, M., Lobonţiu, G., 2007, Technologized Firm and its Stages Viewed from a Resource-Based Approach, 5th International Conference on the Management of Technological Changes, Greece, Alexandroupolis, In: RUSU, C. şi BADEA, N. (ed.) Management of Technological Changes, ISBN 978-960-8932-0-5; ISBN (vol.1) 978-960-8932-1-2.; pag. 63-68. (Baza de date ISI Thomson – ISIWEBOFKNOWLEDGE).
 3. Izvercianu M., Lobonţiu, M., Drăghici, A. -The Sustainable Enterprise from the Automation Field, În: Annals of DAAAM for 2007 & Proceedings of the 18 th International DAAAM Symposium, 24-27 Octomber 2007, Zadar, Croaţia, ISSN: 1726-9679, ISBN: 3-901509-58-5. pag. 349-350. (Baza de date ISI Thomson – ISIWEBOFKNOWLEDGE).
 4. Lobonţiu, G., Lobonţiu, M., 2008, The Technologized Company and the Position of Technology. Case Study – The Evolution of a CAD Company, EUROMOT 2009 Conference (ISBN 0-9815817-1-4), http://webintec.ceram.fr/euromot2008/uploads/290/1-Lobontiu_G_EuroMOT2008.pdf. France: CERAM Business School, Nice – Sophia Antipolis, septembrie 2008.
 5. Lobonţiu, M., Petrovan, A. – Product Innovation&Preparation for Technological Diffusion of Equipment. Management of Technological Changes. Preceedings of the 6th International Conference on Management of Technological Changes. Democritus University of Trace, Greece, 3-5 septembrie 2009, volume 2, ISBN 978-960-89832-6-7, ISBN (volume 2) ISBN 978-960-89832-8-1, pag. 689-692. (Baza de date ISI Thomson–ISIWEBOFKNOWLEDGE)
 6. Petrovan, A., Lobonţiu, M., 2009, Suport for PLM on Adipur System in the Adiss Company. MicroCAD XXIV International Scientific Conference, Miskolc, Ungaria, ISBN 978-963-661-866-7, pag. 181-186.

Lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe naţionale şi publicate în volumele conferinţelor

 1. Lobonţiu, G.,  Lobonţiu, M., 2005, Despre difuzia tehnologiei în IMM-uri,  Buletin Stiinţific.Management Tehnologic, Universitatea de Nord din Baia Mare, ISSN 1584-7306,  pag. 80-88
Bloguri proprii
Nerezonabilul profesor
Clepsidra cu gânduri
prof. dr. univ. Mircea Lobontiu © 2011 - 2024. Toate drepturile rezervate.     Grafica site: Henkel Monika. Programare: MegaBit Tech / SiteuriWeb.com